Inschrijven

Inschrijven

U wilt uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school, voor het schooljaar 2022-2023 ? Neem contact op met de directeur via mail directie@basisschool-ulens.be of telefonisch op 0471 24 39 60 vanaf 16/8.

INSTAPDATA 2022-2023

Kindjes geboren tot en met…                  stappen ten vroegste in na…                   dus op … (of volgende instapdatum)

1 maart 2020                                               de zomervakantie                                      donderdag 1 september 2022

7 mei 2020                                                   de herfstvakantie                                       maandag 7 november 2022

9 juli 2020                                                    de kerstvakantie                                         maandag 9 januari 2023

1 augustus 2020                                          de teldag                                                      woensdag 1 februari 2023

27 augustus 2020                                       de krokusvakantie                                     maandag 27 februari 2023

17 oktober 2020                                         de paasvakantie                                         maandag 17 april 2023

22 november 2020                                     Hemelvaart                                                 maandag 22 mei 2023

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2023-2024 MAAR moet u wel nu reeds aanmelden/inschrijven !